Utbildning

Alla som jobbar på Heavenly Ink Tattoo har arbetsplats och bashygienutbildning! Studion är besiktigad av Miljö och Hälsa samt vi är anslutna till SRT (Sveriges Registrerade Tatuerare) och innehar försäkring.

Kurser vi gått:

Arbetsplats-och bashygien/Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2019:
Jonathan & Johan

Arbetsplats-och bashygien/Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2018:
Jonathan & Johan

Arbetsplats-och bashygien/Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2017:
Jonathan

Arbetsplats-och bashygien/Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2015:
Linnea & Zandra

Arbetsplats-och bashygien/Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2013:
Linnea

Hud och tatuering samt allergiframkallande och farliga ämnen vid tatuering och piercing / Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2013:
Jens, Linnea & Zandra

Arbetsplats-och bashygien/Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2012:
Linnea

Är sterilt verkligen rent och sterilt? / Docent Mikael Zimmerman / Tattoo and Piercing Education Scandinavia 2012:
Jens & Linnea

Bloodborne Pathogens & Principles of Infection Control For The Modification Industry / David A. Vidra CLPN, MA / Health Educators, Inc 2011:
Jens & Linnea

Arbetsplatshygien / annordnat av SRT 2010:
Jens

Huden och dess sjukdommar / Hudkliniken, Karolinska Sjukhuset 2010:
Jens

Hygien, smittskydd miljö & regulatoriska krav / Docent Mikael Zimmerman 2008:
Jens

Arbetsplatshygien / Instrument-och Sterilteknikerutbildningen 2006:
Jens & Linnea

Hygien och egenkontroll / Miljöförvaltningen 2005:
Jens