Att tänka på innan bokad tid

Innan du kommer till din bokade tid är det bra om du är utvilad, har ätit, inte är bakfull, inte sjuk och febrig eller ont i halsen samt ej drog- eller alkoholpåverkad. Vi kommer be dig svara på ett formulär innan du tatuerar dig med ett antal frågor. Det gör vi för att ta reda på ditt allmäntillstånd.

Du bör inte tatuera dig om:

  • Du går på stark aknebehandling, det påverkar ärrbildningen negativt och du bör vänta till avslutad behandling.
  • Har hjärtfel, ta med läkarintyg på att det är ok.
  • Bärare av resistent bakterie t.ex MRSA, då ska du ha gjort alla tre tester som visar att du är friskförklarad och du måste ha med dig intygen.
  • Är gravid eller ammar pga infektionsrisk.