Historia

Tatueringskonsten hör till en av människans äldsta konstformer. Att tatuera sig är en mångtusenårig tradition. Fynd av färgpigment och verktyg tyder på att permanent tatuering på hud utövades redan under tiden för grottmålningar.

De äldsta bevarade tatueringarna är omkring 10000 år gamla.

Syftet med tatuering är för att försköna kroppen och detta grunddrag är gemensamt för alla kulturer, genom alla tider. Syftet kan också vara rituellt, magiskt, socialt eller erotiskt, beroende på vilken kultur man tillhör, vilka traditioner som efterlevs och vilken tid man lever i.